quiz

Solidarność

Gdzie pracowała Anna Walentynowicz w sierpniu 1980 roku?

Zaznacz imiona i nazwiska intelektualistów, którzy wspierali strajkujących stoczniowców.

Kto stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego?

Ile postulatów ogłosił MKS?

Rozwiń prawidłowo skrót - MKS

strajk solidarnościowy to :

Strajk okupacyjny to :

Kogo przedstawiają poniższe fotografie:

Na czele strajku stanął wyrzucony z pracy w stoczni, elektryk:

Plan i założenia strajku opracował:

Wskaż datę rozpoczęcia strajku w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu.

Bezpośrednią przyczyną strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz.

Your score is

The average score is 51%

0%