o archiwum

Archiwum ma charakter okolicznościowy, powstanie jego jest związane z obchodami powstania 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz 50-tą rocznicą masakry robotników w grudniu 1970 r. Tematyka zbiorów archiwalnych powiązana jest tematycznie z Pomorzem Zachodnim oraz osobami związanymi z NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Archiwum stanowi jeden z największych wirtualnych zbiorów dokumentów, zdjęć, listów, prasy podziemnej, itp., dotąd nigdzie nie publikowanych a udostępnionych szerokiemu gromu odbiorców. Na stronie znajdują się niezwykle interesujące materiały historyczne m.in. „Mały Konspirator”, który przenosi odbiorcę w trudne czasy PRL oraz prasę podziemną, która stanowiła źródło informacji dla wielu działaczy „Solidarności”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin www.solidarnirazem.pl Projekt współfinansowany z środków Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego