Organizacja i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych na Pomorzu Zachodnim

Zadanie publiczne sfinansowano z środków Kancelari Prezesa Rady Ministrów

W 2022 roku w związku z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej Stowarzyszenie „Solidarni Razem” przy wsparciu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i opiece merytorycznej Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie zorganizowało kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w ramach zadania publicznego „Organizacja i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych na Pomorzu Zachodnim” sfinansowanego przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. W ramach projektu, zorganizowano 20 kursów języka polskiego dla osób dorosłych i dzieci na terenie Pomorza Zachodniego m.in. w Szczecinie, Nowogardzie, Goleniowie i Dobrej. Osoby biorące udział w kursie z Dobrej, uczestniczyły w wycieczce do Szczecina. W trakcie nauki osoby dorosłe (najczęściej samotne matki) poznają podstawy języka polskiego poprzez zastosowanie metody komunikacyjnej, aby móc jak najszybciej odnaleźć się w naszym społeczeństwie po tak trudnych doświadczeniach. Natomiast najmłodsi uczestnicy zajęć zapoznali się z językiem polskim poprzez gry komunikacyjne i zabawy językowe. Lekcje prowadzone były przez wykfalifikowanych ekspertów, a zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem w regionie.